09-9555817 phone
השאלה לעולם איננה אם אתה יכול, אלא האם אתה מספיק רוצה...
בעוד שנה תצטער שלא התחלת היום!
אל תבזבז את חייך בתהייה האם אתה מסוגל לכך או יכול להרשות לעצמך את זה, החיים חולפים... פשוט תתחיל!
העתיד שלך נוצר ע״י מה שאתה עושה היום, לא מחר ...
להיכנס לקצב, לאווירה, למוזיקה ופשוט להתמכר...
בית » מערכת שעות
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
אולם ספינינג סבב מדריכים לכל הרמותSpinning 10:00 09:00
סטודיו 1 אדוהלכל הרמותאימון פונקציונלי 11:30 10:30
סטודיו 1 קטיה לכל הרמותפילאטיס13:00 12:00
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 2 רותילכל הרמותיוגה ויניאסה08:10 07:00
אולם ספינינג טליהלכל הרמותSpinning09:30 08:30
סטודיו 1 שיבינונייםעיצוב דינמי09:30 08:30
סטודיו 1 ניצןבינוניים+מתקדמיםמדרגה15:00 14:00
סטודיו 2 ערן לכל הרמותTRX16:00 15:00
סטודיו 1לילךלכל הרמותזומבה16:00 15:00
אולם ספינינגחגית/נועהלכל הרמותSpinning17:30 16:30
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 1עדי שדה פזלכל הרמותפלנדקרייז09:00 08:00
סטודיו 1קטיהלכל הרמותcore & streching10:00 09:00
סטודיו 1ענתלכל הרמותFit kid - כושר לילדים17:00 16:00
סטודיו 1רוני לכל הרמותKickbox19:15 18:15
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף 20:15 19:15
סטודיו 1 קטיהלכל הרמותפילאטיס21:15 20:15
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 2רותילכל הרמותיוגה08:15 07:00
סטודיו 1מירבלכל הרמותפילאטיס09:00 08:00
סטודיו 1בטילכל הרמותעיצוב הגוף 10:00 09:00
סטודיו 1צחילכל הרמותפילאטיס19:00 18:00
סטודיו 1תומרלכל הרמותסדנת בטן 19:1519:00
סטודיו 1ניצןלכל הרמותעיצוב פונקציונלי 20:15 19:15
אולם ספינינגנועהלכל הרמותSpinning20:15 19:15
סטודיו 1ניצןבינונייםמדרגה21:15 20:15
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 1 חוה לכל הרמותפלנדקרייז09:00 08:00
סטודיו 1 קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף 10:00 09:00
סטודיו 1 אדוהלכל הרמותאימון פונקציונלי19:00 18:00
סטודיו 2חנהלכל הרמותיוגה ויניאסה 20:15 19:00
סטודיו 1 רוני מתקדמיםKickbox20:00 19:00
אולם ספינינגאלוןלכל הרמותSpinning20:00 19:00
סטודיו 1 טליבינונייםאירובי דאנס 21:10 20:10
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעהמשעה
סטודיו 1קטיהלכל הרמותפילאטיס09:00 08:00
סטודיו 1קטיהלכל הרמותcore & streching10:00 09:00
סטודיו 1ענתלכל הרמותFit kid - כושר לילדים17:00 16:00
סטודיו 1שילכל הרמותעיצוב דינמי19:00 18:00
סטודיו 2צחילכל הרמותיוגילאטיס20:00 19:00
סטודיו 1לילךלכל הרמותזומבה20:00 19:00
אולם ספינינגחגיתלכל הרמותSpinning20:15 19:15
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף21:00 20:00
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעהמשעה
סטודיו 1קטיהלכל הרמותפילאטיס08:3007:30
סטודיו 1בטילכל הרמותעיצוב הגוף09:3008:30
סטודיו 1חוהלכל הרמותפלנדקרייז10:30 09:30
סטודיו 2זוהרלכל הרמותTRX18:45 18:00
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף19:00 18:00
סטודיו 1רוני לכל הרמותKickbox19:45 19:00
אולם ספינינגשרוןלכל הרמותSpinning20:30 19:30
סטודיו 1סהרלכל הרמותסדנת בטן20:10 19:50
סטודיו 1סהרבינוניים+מתקדמיםמדרגה21:10 20:10
סטודיו 2חוהלכל הרמותיוגה ויניאסה21:30 20:15
Skip to content