09-9555817 phone
בואו להכניס פעילות ספורטיבית לחיים!
רק התמדה תביא לכם תוצאות מנצחות. נקודה.
מגוון חוגים מהנים במקום אחד, נותר לכם רק לבחור
מכון כושר יוקרתי שנותן לגוף שלכם יותר, הרבה יותר
יותר פרטים
בונים תוכנית אימונים מותאמת אישית
להיכנס לקצב, לאווירה, למוזיקה ופשוט להתמכר...
בית » test
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
אולם ספינינג סבב מדריכים לכל הרמותSpinning 10:00 09:00
סטודיו 1 אדוהלכל הרמותאימון פונקציונלי 11:30 10:30
סטודיו 1 קטיה לכל הרמותפילאטיס13:00 12:00
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 2 רותילכל הרמותיוגה ויניאסה08:10 07:00
אולם ספינינג טליהלכל הרמותSpinning09:30 08:30
סטודיו 1 שיבינונייםעיצוב דינמי09:30 08:30
סטודיו 1 שיבינונייםעיצוב דינמי10:30 09:30
סטודיו 1 ניצןבינוניים+מתקדמיםמדרגה15:00 14:00
סטודיו 2 ערן לכל הרמותTRX16:00 15:00
סטודיו 1לילךלכל הרמותזומבה16:00 15:00
אולם ספינינגחגית/נועהלכל הרמותSpinning17:30 16:30
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 1עדי שדה פזלכל הרמותפלנדקרייז09:00 08:00
סטודיו 1קטיהלכל הרמותcore & streching10:00 09:00
סטודיו 1ענתלכל הרמותFit kid - כושר לילדים17:00 16:00
סטודיו 1רוני לכל הרמותKickbox19:15 18:15
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף 20:15 19:15
סטודיו 1 קטיהלכל הרמותפילאטיס21:15 20:15
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 2רותילכל הרמותיוגה08:15 07:00
סטודיו 1מירבלכל הרמותפילאטיס09:00 08:00
סטודיו 1בטילכל הרמותעיצוב הגוף 10:00 09:00
סטודיו 1צחילכל הרמותפילאטיס19:00 18:00
סטודיו 1תומרלכל הרמותסדנת בטן 19:1519:00
סטודיו 1ניצןלכל הרמותעיצוב פונקציונלי 20:15 19:15
אולם ספינינגנועהלכל הרמותSpinning20:15 19:15
סטודיו 1ניצןבינונייםמדרגה21:15 20:15
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעה משעה
סטודיו 1 חוה לכל הרמותפלנדקרייז09:00 08:00
סטודיו 1 קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף 10:00 09:00
סטודיו 1 אדוהלכל הרמותאימון פונקציונלי19:00 18:00
סטודיו 2חנהלכל הרמותיוגה ויניאסה 20:15 19:00
סטודיו 1 רוני מתקדמיםKickbox20:00 19:00
אולם ספינינגאלוןלכל הרמותSpinning20:00 19:00
סטודיו 1 טליבינונייםאירובי דאנס 21:10 20:10
סטודיו 1 מירבלכל הרמותפילאטיס22:15 21:15
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעהמשעה
סטודיו 1קטיהלכל הרמותפילאטיס09:00 08:00
סטודיו 1קטיהלכל הרמותcore & streching10:00 09:00
סטודיו 1ענתלכל הרמותFit kid - כושר לילדים17:00 16:00
סטודיו 1שילכל הרמותעיצוב דינמי19:00 18:00
סטודיו 2צחילכל הרמותיוגילאטיס20:00 19:00
סטודיו 1לילךלכל הרמותזומבה20:00 19:00
אולם ספינינגחגיתלכל הרמותSpinning20:15 19:15
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף21:00 20:00
סטודיומדריךרמהשיעורעד שעהמשעה
סטודיו 1מירבלכל הרמותפילאטיס08:3007:30
סטודיו 1בטילכל הרמותעיצוב הגוף09:3008:30
סטודיו 1חוהלכל הרמותפלנדקרייז10:30 09:30
סטודיו 2ערןלכל הרמותTRX18:45 17:45
סטודיו 1קטיהלכל הרמותעיצוב הגוף19:00 18:00
אולם ספינינגאלוןלכל הרמותSpinning19:30 18:30
סטודיו 1רוני לכל הרמותKickbox19:45 19:00
אולם ספינינגשרוןלכל הרמותSpinning20:30 19:30
סטודיו 1סהרלכל הרמותסדנת בטן20:10 19:50
סטודיו 1סהרבינוניים+מתקדמיםמדרגה21:10 20:10
סטודיו 2חוהלכל הרמותיוגה ויניאסה21:30 20:15
Skip to content